Publisher: Nakladatelství Oeconomica

Category: eNTK

Release date: 2018

Book size: 9,48 MB

ISBN: 978-80-245-2198-5

Textový procesor Microsoft Word 2016

Author:
Topolová, Kubálek, Kubálková
Category:
eNTK

Publikace obsahuje výklad práce s textovým editorem Word verze 2016 prostřednictvím případové studie fiktivní firmy Encián. V publikaci je popsána většina funkcí Wordu. Je určena především pro studenty manažerské informatiky na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms