Počítače a programování - Pascal

Author:
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.
Publisher:
Technická univerzita v Liberci
Category:
Year of issue:
2017
Book size:
675,1 kB
Last update:
25.07.2018
ISBN:
978-80-7494-340-9

Předkládaný učební text je určen studentům 1. ročníku fakulty strojní v Liberci jako pomůcka a doplněk přednášek při studiu předmětu "Počítače a programování". Hlavní důraz je kladen na praktické zvládnutí programovacího jazyka TURBO PASCAL. Snahou je provést skripta ve formě studentům co nejbližší, a jsou proto opatřena značným počtem příkladů a obrázků obrazovky tak, jak se při práci na počítači zobrazí.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, iPhone, Android tablet, Windows desktop